Patrizia Pepe

Regulamin

 1. Informacje o firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.patriziapoznan.pl prowadzony jest przez firmę
kettGLOBAL Karolina Szlachta
nr NIP 779-116-79-11
nr Regon 631102870
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 42, 61-888.

Dane kontaktowe:
adres korespondencyjny:
Stary Browar Pasaż +1,
salon PATRIZIA PEPE,
ul. Półwiejska 42,
61-888 Poznań, 
telefon: 601 82 85 41, 
e-mail: poznan@patriziapepe.pl
 
2. Wymagania techniczne
Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.
 
3. Przyjmowanie zamówienia
Zamówienia można składać poprzez stronę . Zaraz po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem automatyczne informacje dotyczące statusu złożonego zamówienia, które można sprawdzić dodatkowo na swoim profilu w sklepie internetowym poprzez kliknięcie wskazanego linka.
W przypadku zamówień płatnych „za pobraniem” zamówienie realizowane jest niezwłocznie i pojawia się u Klienta najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.
W przypadku zamówień płatnych przelewem zamówienie jest przekazane do realizacji po zaksięgowaniu przelewu przez Sklep, tak samo w przypadku zamówień płatnych systemem PayU.
W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana lub anulowanie całości zamówienia).
 
4.  Anulowanie zamówienia
Klient ma prawo do anulowania zamówienia w każdym momencie realizacji, tzn. zanim paczka zostanie wysłana - dotyczy produktów dostępnych w Sklepie, czyli realizowanych z magazynu. Jeśli anulowane zamówienie było już opłacone, to Sklep dokona zwrotu całkowitej kwoty zamówienia na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 
5. Polityka cenowa
Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są uwzględnione w całkowitej wartości zamówienia.
 
6. Sprzedaż promocyjna
W przypadku akcji promocyjnych każdorazowo zniżka naliczana jest automatycznie. W przypadku kilku promocji automatycznie naliczana jest najwyższa zniżka. Poszczególne zniżki nie łączą się.
 
7. Paragony i faktury
Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Aby wybrać fakturę VAT należy zaznaczyć odpowiednie pole w koszyku oraz podać potrzebne dane
 
8. Czas dostawy
Dostawa realizowana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto i w przypadku dostawy przez firmę kurierską zajmie nie dłużej niż 5 dni roboczych (chyba, że następuje w okresach specjalnych np. Święta Bożego Narodzenia – wtedy termin dostawy potwierdzany będzie indywidualnie po sprawdzeniu możliwości firmy kurierskiej). 
Każde zrealizowane zamówienie zakończone jest wysłaniem e-maila potwierdzającego status zamówienia.
Czas dostawy zależy od zrealizowanej płatności, orientacyjny czas dostawy to:
Przelew – po zaksięgowaniu wpłaty ok. 1-2 dni robocze
PayU – po zaksięgowaniu wpłaty ok. 1-2 dni robocze
Za pobraniem – niezwłocznie ok. 1-2 dni robocze
 
Przesyłki dostarcza: firma kurierska UPS. 
Koszt przesyłki to 29 zł.
Przy zamówieniach zagranicznych koszt przesyłki sprawdzany jest indywidualnie wg. aktualnych stawek kuriera w wysyłkach zagranicznych, następnie ustalony z klientem.
Jeśli Klient nie odbierze wysłanej paczki, koszty ponosi kupujący.
W przypadku odbioru osobistego, zakupiona rzecz jest rezerwowana, jednak tylko na 3 dni.
 
9. Formy płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelewem po dokonaniu zamówienia na konto bankowe Sklepu wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
- płatność przez platformę PayU (płatność przelewem lub kartą)
- płatność przy odbiorze osobistym w salonie w Starym Browarze, nie dłużej niż 3 dni po złożeniu zamówienia w Sklepie
- płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem)
Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie zwykłym przelewem bankowym. 
 
10. Zwrot towaru
Zwrotu towaru dostępnego w Sklepie i realizowanego z magazynu bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) można dokonać poprzez odstąpienie od zawartej z Kupującym umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres mailowy Sklepu wypełnionego formularza zwrotu.
Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sklep dokona zwrotu kwoty pieniężnej równej wartości towaru wraz z przesyłką w maksymalnym terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy, pod warunkiem otrzymania przez Kupującego w w/w terminie zwracanego towaru i stwierdzenia przez Kupującego, że jest on w stanie nienaruszonym. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
Koszty przesyłki (poniesione podczas odsyłania towaru do Salonu) podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie posiada żadnych oznak używania, ani nie został w żaden sposób zniszczony, jest kompletny, odesłany wraz z oryginałem dowodu zakupu, oryginalnymi metkami oraz nienaruszonymi specjalnymi zabezpieczeniami.
 
 11. Reklamacja
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość całego zamówienia (cena produktu i koszty wysyłki) w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacji podlegają wszelkie produkty, które po odpakowaniu okazały się niezgodne z umową (np. uszkodzone produkty  produkt niezgodny z zamówieniem, w innym kolorze itd)
W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania transportowego mogącego mieć wpływ na uszkodzenie towaru lub stwierdzenia wad zamówionego towaru Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki. Kurier zobowiązany jest w takiej sytuacji wypełnić dokument szkody. Klient podpisuje przedłożony przez Kuriera dokument szkody co jest podstawą do ponownego wysłania niewadliwego (nieuszkodzonego) towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty pieniężnej. Klient powinien powiadomić o tej szkodzie sklep mailowo lub telefonicznie.
Klient powinien odesłać reklamowany produkt w ciągu 14 dni przesyłką pocztową pod adresem sklepu Stary Browar Pasaż +1, salon PATRIZIA PEPE, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny.
 
12. Regulamin Karty VIP Patrizia Pepe Poznań
Warunkiem przystąpienia do programu i uzyskania "Karty VIP Patrizia Pepe" jest dokonanie zakupu (lub kilku zakupów) w salonie firmowym Patrizia Pepe w Starym Browarze w Poznaniu lub w sklepie on-line: www.patriziapoznan.pl na łączną kwotę 1500zł oraz podpisanie prawidłowo wypełnionej ankiety z danymi personalnymi i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w komputerowej bazie Patrizia Pepe Poznań.  
KARTA VIP upoważnia do zakupów w Salonie Patrizia Pepe w Poznaniu z rabatem w wysokości 5% w momencie, kiedy Klient na karcie uzbiera kwotę 5 000 zł. Rabat dotyczy tylko Salonu Patrizia Pepe w Starym Browarze oraz sklepu internetowego www.patriziapoznan.pl
Klient posiadający Kartę VIP, otrzymuje jednorazowy rabat 15% w miesiącu, w którym ma urodziny (przykład: jeśli klient ma urodziny 2 lutego, to rabat może wykorzystać jednorazowo w dowolnym dniu w lutym)
Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w Salonie Patrizia Pepe w Starym Browarze jest okazanie KARTY VIP.
Rabaty z dwóch lub więcej KART VIP nie sumują się.Przystając do programu uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji handlowych, marketingowych, drogą elektroniczną i poprzez sms. Jest informowany o specjalnych akcjach (wyprzedaże, promocje, inne).
Posiadacz Karty VIP Patrizia Pepe uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 
13. Ochrona danych osobowych
Klient składając zamówienie zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez kettGLOBAL Karolina Szlachta, nr NIP 779-116-79-11 nr Regon 631102870 związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Usunięcie lub modyfikacja danych jest możliwe po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym ze Sklepem. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia i służą tylko i wyłącznie informacji administratora sklepu.
 
14. Pozostałe postanowienia
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.patriziapepe.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.