Patrizia Pepe

Zwroty i reklamacje

Zwrot
Zwrotu towaru dostępnego w Sklepie i realizowanego z magazynu bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) można dokonać poprzez odstąpienie od zawartej z Kupującym umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres mailowy Sklepu wypełnionego formularza zwrotu.
Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sklep dokona zwrotu kwoty pieniężnej równej wartości towaru wraz z przesyłką w maksymalnym terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy, pod warunkiem otrzymania przez Kupującego w w/w terminie zwracanego towaru i stwierdzenia przez Kupującego, że jest on w stanie nienaruszonym. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
Koszty przesyłki (poniesione podczas odsyłania towaru do Salonu) nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie posiada żadnych oznak używania, ani nie został w żaden sposób zniszczony, jest kompletny, odesłany wraz z oryginałem dowodu zakupu, oryginalnymi metkami oraz nienaruszonymi specjalnymi zabezpieczeniami.
Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotów wysłanych lub zgłoszonych przez klienta po upływie wyznaczonego terminu, lub artykułów, które nie znajdują się w takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane.
 
Reklamacja
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość całego zamówienia (cena produktu i koszty wysyłki) w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacji podlegają wszelkie produkty, które po odpakowaniu okazały się niezgodne z umową (np. uszkodzone produkty  produkt niezgodny z zamówieniem, w innym kolorze itd)
W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania transportowego mogącego mieć wpływ na uszkodzenie towaru lub stwierdzenia wad zamówionego towaru Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki. Kurier zobowiązany jest w takiej sytuacji wypełnić dokument szkody. Klient podpisuje przedłożony przez Kuriera dokument szkody co jest podstawą do ponownego wysłania niewadliwego (nieuszkodzonego) towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty pieniężnej. Klient powinien powiadomić o tej szkodzie sklep mailowo lub telefonicznie.
Klient powinien odesłać reklamowany produkt w ciągu 14 dni przesyłką pocztową pod adresem sklepu Stary Browar Pasaż +1, salon PATRIZIA PEPE, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny.